Toepassingen

Vergunningen

Van de relevante europese overheden werd de bevestiging verkregen dat Phoslock niet gezien wordt als een biocide en legaal geïmporteerd en verkocht kan worden binnen de Europese Unie.

De vereisten voor bijkomende specifieke milieuvergunningen voor het gebruik van Phoslock verschillen van land tot land. In de meeste landen een vergunning voor het toepassen van Phoslock is locatie-afhankelijk en dient verkregen te worden bij de relevante overheid verantwoordelijk voor het desbetreffende waterlichaam. Dergelijke vergunningen werden steeds bekomen voor elke waterplas waar een behandeling met Phoslock ondernomen werd. Deze vergunningen werden uitgereikt door een verscheidenheid aan lokale, regionale en landelijke overheden in verschillende europese landen. Verdere details hieromtrend kunnen steeds bekomen worden op aanvraag (info@phoslock.eu).

Voor Engeland en Wales heeft de bevoegde overheid (de "Environment Agency") bevestigd dat Phoslock zonder beperking toegepast kan worden op elke waterplas welke niet gespecifiëerd is als "Site of Scientific Significance (SSSI)" of welke niet wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. In zulke gevallen is respectievelijk een bijkomende vergunning vereist van "Natural England" en van de "Drinking Water Inspectorate". Toepassingen van Phoslock in Schotland vereisen een "CAR" licentie.

Phoslock Europe heeft sinds 2009 enkele toepassingen uitgevoerd in natuurreservaten (o.a. in Schotland en Duitsland).

Een veelheid aan vergunningen en toelatingen zijn eveneens verkregen voor toepassingen van Phoslock in landen buiten Europa (o.a.: Australië, Verenigde Staten van Amerika, Nieuw Zeeland, Zuid Africa en Singapore). Details over deze kunnen bekomen worden door het raadplegen van de website van Phoslock Water Solutions in Australië.