Toepassingen

Phoslock gebruiken (toepassen)

Eens een vooronderzoek voltooid is en een beslissing gemaakt werd om een toepassing te ondernemen, kunnen de voorbereidingen voor een behandeling aangevat worden.

Logistiek

Crane and Phoslock bulk bagsphoslock-on-field.jpg

Vanuit praktisch oogpunt dient eerst de levering van het product naar de toepassingslocatie behandeld te worden.

Phoslock Europe GmbH behoudt gebruikelijk een stock van 300 tot 400 ton Phoslock op een centrale opslagplaats in België, nabij de haven van Antwerpen langswaar het product ingevoerd wordt. Afhankelijk van voorziene projecten worden kleinere stockvolumes op andere locaties in Europa gestockeerd.

Vanuit Antwerpen kan het product naar een toepassingslocatie in Europa verscheept worden binnen 3 tot 4 dagen. Afhankelijk van de grootte van de te behandelen waterplas en het gebruikte toepassingsmaterieel (zie verder) wordt het product in ofwel 1 ton bulk ofwel in 25kg zakken (op palletten van 1,05 ton met 42 zakken).

Toepassingssystemen

Phoslock applied from pontoonPhoslock applied from large pontoon

Tot op heden werden de meeste toepassingen van Phoslock die in Europa uitgevoerd door Phoslock Europa of Bentophos waarbij gebruik werd gemaakt van eigen materiaal.

Deze systemen bestaan algemeen uit een mengeenheid (e.g. venturi mixer) gemonteerd op een gemotoriseerd ponton waarbij het materiaal gevoed wordt langs een grote trechter.

Water van de te behandelen waterplas wordt in het systeem gepompt om een continue menging te verzekeren. De resulterende suspentie wordt aangebracht door middel van een sproeiboom welke gemonteerd is aan het ponton.

Een GPS systeem laat toe dat de suspentie gelijkmatig verdeeld wordt en op de juiste locatie.

De toepassingspontons kunnen in verscheidene configuraties opgebouwd worden met 2 tot 6 aan elkaar gekoppelde pontons.

Phoslock loaded onto pontoon by frontend loaderPhoslock big bags loaded onto large pontoon by crane

Bij grotere projecten met meer dan 100 ton Phoslock, wordt gebruik gemaakt van één ton bulk zakken. Op een groot ponton kan ruim tien ton materiaal geplaatst worden. De bulk zakken worden gemanoevreerd door middel van een kleine kraan. Een dergelijk toepassingssysteem kan tot 50 ton Phoslock per dag doseren.

Het laden van het product kan plaats vinden door oa een verrijker, een transportband of in het geval van grootschalige toepassingen, een kraan.

Voor kleinere toepassingen zijn er een veelheid aan eenvoudige systemen beschikbaar waarbij het product vermengd wordt met water tot een fijne suspentie die vervolgens vanaf de oever over het wateroppervlak verspreid kan worden.

Toepassingsstrategieën

Gps tracking system at Phoslock applications

Toeapassingsstrategieën kunnen aangepast worden naar de karakteristieke eigenschappen van de desbetreffende waterplas. GPS en dieptedetectie worden standaard benut en maken het tevens mogelijk de dosering plaatsafhankelijk aan te passen.

Het is eveneens mogelijk om Phoslock op een welbepaalde diepte onder het wateroppervlak te injecteren. Deze benadering kan nuttig zijn wanneer er door bijvoorbeeld stratificatie de grootste hoeveelheid fosfor zich in het sediment of in het hypolimnion (de diepere waterlaag) bevindt.

Bemonstering na de behandeling

Water samples in boat

Na een toepassing wordt een bemonsteringsprogramma opgezet om na te gaan of de uitkomst van de behandeling in lijn is met de gemaakte prognose.

Deze monstername omvat eenzelfde set parameters als tijdens het vooronderzoek, met name chemische, fysische en biologische parameters zoals o.a. totaal en opgeloste nutriënten, metalen, koolstof, zuurstofconcentratie, pH, temperatuur, gelijdbaarheid, zichtbaarheid en chlorofyl-a concentratie.

Stalen worden geregeld vergaard gedurende een periode van 12 maanden na de behandeling zodat een volledig beeld gevormd kan worden van de verdere ontwikkeling van de waterplas. Afhankelijk van de grootte en diepte van de waterplas worden stalen van meerdere plaatsen en diepten genomen.

Na beëindiging van het bemonsteringsprogramma wordt een rapport opgesteld en overgemaakt aan de eigenaar van de waterplas (en de authoriteiten indien vereist).