Toepassingen

De Kuil, Nederland

Zwemplas De Kuil te Prinsenbeek is een voormalig zandwinningsgebied welk gebruikt wordt voor recreatie door zwemmers en vissers. Het meer heeft een oppervlakte van ongeveer 7 ha en een gemiddelde diepte van ongeveer 4m. Het had reeds enkele jaren problemen met blauwalgenbloeien. De behandeling met Phoslock werd doorgevoerd als onderdeel van het studieproject van de Nederlandse overheid binnen het “Kaderrichtlijn Water Innovatie Programma”.

Het project was een initiatief van drie nederlandse waterschappen (Brabantse Delta, Dommel en Aa en Maas) met wetenschappelijk bijdrage van het Department Aquatische Ecologie van de Universiteit Wageningen. De behandeling vondt plaats midden mei 2009 en omvatte de toepassing van 41,5 ton Phoslock (waarvan de meerderheid geïnjecteerd werd op grote diepte in het hypolimnion) voorafgegaan door een behandeling met ijzerchloride als vlokmiddel om de aanwezige algen naar het sediment te brengen. Deze methode wordt ook omschreven als "Flock en Lock".

De toepassing had een relatief snel waarneembaar effect op de zichtbaarheid en de fosforconcentratie. Sinds de toepassing verlaagde ook duidelijk de gemeten concentratie aan blauwalg. Een meer gedetailleerd overzicht van de resultaten is na te lezen in het downloadbare rapport.

De Kuil just before the application (02/05/09)Application of ferric chloride at De KuilFlocs being formed after addition of flocculant at De KuilPhoslock application at De KuilClear water at de Kuil after the treatment at 22/05/2009