Toepassingen

Canning and Vasse Rivers, Australië

Canning river

Een van de allereerste toepassingen van Phoslock vond plaats als onderzoeksproject op enkele afgesneden delen van de Canning en Vasse Rivers in 2000 / 2001 in opdracht van de "Western Australian Water and Rivers Commission", de "Swan River Trust" en de "CSIRO Land and Water" om de werkzaamheid van Phoslock in het binden van fosfor en de preventie van blauwalg te testen.

De toepassing op de Canning River omvatte de dosering van 40 ton Phoslock over een 800m lang deel van de rivier in januari 2000. De toepassing op de Vasse River omvatte een initiële toepassing van 20 ton Phoslock over een 650m lang deel gedurende oktober 2001. Deze werd opgevolgd door twee opeenvolgende toepassingen van elk 10 ton tijdens december 2001 en januari 2002.

De toepassing had tot gevolg dat de fosforconcentratie in het water verlaagde tot beneden de detectie limiet en dat de fosforvrijstelling uit het sediment zeer sterk afnam over de gehele looptijd van het onderzoek. Een afname in de groei van het fytoplankton kon eveneens duidelijk waargenomen worden. De resultaten van de toepassing kunnen nagelezen worden in de dowloadbare documenten op deze webpagina.

Een bijkomende toepassing van 50 ton Phoslock op de Canning River werd uitgevoerd in opdracht van de Western Australian State Government in february 2010.