Toepassingen

Bärensee, Duitsland

In Duitsland wordt Phoslock vermarkt onder de naam Bentophos.

De Bärensee is een populaire recreatieve waterplas binnen de grootste camping binnen de federale duitse staat Hessen welke gebruikt wordt voor zwemmen en vissen. Het is een ondiep meer met een gemiddelde diepte van 2,63 m, een oppervlakte van 6 hectare en een watervolume van 156 000 m³.

In totaal werden 11.5 ton Phoslock®/Bentophos benut bij de behandeling van het meer op 12 en 13 juni 2007 voor de binding van fosfaat in de waterkolom en de preventie van fosforvrijstelling uit het sediment. De toepassing werd ondernomen door Bentophos GmbH, de licentiehouder voor Phoslock/Bentophos in Duitsland.

De totale fosforconcentratie daalde in de 6 maanden volgend op de behandeling van 84 µg/L naar 25 µg/L. Deze neergang vond - zoals verwacht - eerder geleidelijk plaats gezien de grote aanwezigheid van algen waardoor het grootste deel van de fosforhoeveelheid opgenomen was door de biomassa en dus niet vrij beschikbaar was. In de drie jaar volgend op de behandeling met Phoslock/Bentophos is het meer open gebleven voor recreatie en werd een duidelijke verschuiving waargenomen in de dominante algensamenstelling, waarbij minder (toxische) blauwalgen en meer (goedaardige) diatomeën waargenomen werden.

Application of Phoslock at Bärensee 1Application of Phoslock at Bärensee 2Application of Phoslock at Bärensee 3 

 

Downloadable documents:

Brochure about the application at Bärensee (pdf icon English 595Kb)

Report on Bärensee February 2008 (pdf icon English 1.33MbGerman 1.79Mb)

Poster by S. Yasseri for Shallow Lakes conference Brazil 2008 (pdf icon 1.45Mb)