Phoslock

Eco-toxicity Assessment

ecotox-water-flea.jpgReeds vele ecotoxiciteitsanalyses zijn reeds uitgevoerd op een groot aantal testorganismen door een verscheidenheid van onafhankelijke academische en gouvernementele onderzoeksinstellingen. Tesamen tonen deze rapporten aan dat Phoslock een zeer lage toxiciteit heeft en het veilig gebruikt kan worden in natuurlijk voorkomende omstandigheden aan de aanbevolen dosering. Een gedetaileerd overzicht van deze studies (pdficon_small.gif 800 Kb) is samengesteld door het Technisch Departement van Phoslock Water Solutions in Australië. Naast dit overzicht zijn vele van de belangrijkste ecotoxiciteitsstudies uitgevoerd door externe organisaties en instellingen te downloaden van de Publicaties pagina.

Bovendien werden in de voorbije jaren meer dan 100 Phoslock toepassingen voltooid in meer dan 20 landen zonder enig bewijs van toxiciteit voor de geteste soorten aquatische fauna en flora.

ecotox-fish1.jpgecotox-shrimp.jpgecotox-midge-larvae.jpg

Humane Toxiciteits Assessment

fosrenol1.jpgDe resultaten van verscheidenheid aan toxiciteitsstudies van de effecten van zowel Phoslock als lanthaanchloride op de menselijke gezondheid zijn geanalyseerd en samengeval in een overzichts document

samengesteld door het Technisch Departement van Phoslock Water Solutions in Australië.

Bentoniet wordt niet beschouwd als toxisch voor mensen en is in vele landen een toegelaten voedingsadditief. In tegenstelling tot andere producten zoals aluminium die gebruikt worden in de waterindustrie om fosfaat te binden, wordt lanthaan ook gebruikt als een geneesmiddel. Lanthaancarbonaat is een goedgekeurd geneesmiddel in Australië, Europa en de VS onder de handelsnaam Fosrenol. Dit product wordt gebruikt om fosfaat te binden voor de behandeling van hyperfosfatemie. Dit vindt onder andere plaats bij patiënten met chronische nierproblemen die een dialyse moeten ondergaan en krijgen gewoonlijk dosissen voorgeschreven tussen 1500 en 3000 mg Fosrenol per dag. Deze doseringen zijn ver boven de hoeveelheid lanthaan die opgenomen kan worden door mensen uit met Phoslock behandeld water (zie ook het Overzichtsdocument p9).

Meer gedetailleerde informatie over klinische testen die zijn uitgevoerd met lanthaancarbonaat voor het bekomen van de goedkeuring van Fosfrenol is beschikbaar op de website van de producent (www.fosrenol.com).

Definitie van toxiciteit

Toxiciteit is de mate waarin iets de mogelijkheid heeft om ziekte of schade toe te brengen aan het blootgestelde organisme. Toxiciteit kan wijzen op het effect voor het gehele organisme of naar een deelstructuur zoals een cel (cytotoxiciteit) of een orgaan (organotoxiciteit). Een centraal concept in de toxicologie is dat effecten dosisafhankelijk zijn: "alles is toxisch vanaf een bepaalde dosis". De dosis hangt af van zowel de substantie als het eraan blootgestelde organisme, zodoende worden de resultaten vaak uitgedrukt als mg substantie per kg lichaamsgewicht en per dag.